311 623 447 info@domov-beroun.cz

Administrativa​

 • Evidence bytových jednotek, nebytových jednotek, garážových stání a dalších prostor v domě
 • Vedení evidence vlastníků jednotek a osob vlastníkem v bytě nahlášených
 • Stanovení záloh na náklady spojené se správou, provozem a opravami domů ve spolupráci se zástupci SVJ
 • Vyhotovení a evidence předpisů záloh na služby, včetně změn předpisu v souvislosti se změnou počtu osob v domácnosti
 • Zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků jednotek vybírány
 • Kontrola úhrad za služby, v případě včasného nezaplacení upomínání pohledávky u dlužníka
 • Přehled dlužníků záloh na náklady spojené se správou, provozem a opravami domu
 • Příprava podkladů pro vymáhání dlužných plateb
 • Vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu, návrhy úsporných opatření
 • Vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku
 • Zpracování vyúčtování služeb spojených se správou, provozem a opravami domu 1x ročně
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z předepsaných záloh
 • Příprava podkladů pro provedení samoodečtů poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • Evidence smluv s jednotlivými dodavateli služeb vč. pojištění
 • Poradenská činnost pro vlastníky a orgány SVJ
 • Sledování plnění vyplývající z platné legislativy


Máte zájem o tuto službu? Napište nám!

*
*
*
*
phone: fname: lname: email: