311 623 447 info@domov-beroun.cz

Etický kodex

Tento etický kodex byl přijat a schválen společností Domov – realitní kancelář s.r.o., při obchodování je pro naše makléře tento etický kodex závazný.

Ilustrační fotografie

  1. Vždy jednáme kvalifikovaným způsobem, v dobré víře, s nejvyšší odbornou péčí, čestně, zdvořile, vstřícně a v souladu s dobrými mravy.
  2. Hájíme zájmy svých klientů a současně se chováme spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu.
  3. Při prezentaci svých služeb a při nabídce nemovitostí uvádíme vždy pravdivé a úplné informace. Zakládáme si na maximální transparentnosti probíhající transakce.
  4. Ctíme soukromí a bez souhlasu klienta nezveřejňujeme ani neposkytujeme důvěrné a citlivé informace jakékoliv třetí osobě, a to ani po ukončení spolupráce. Vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.
  5. Průběžně školíme své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.
  6. Dodržujeme termíny a dohody.
  7. Spolupracujeme s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci respektujeme zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.