311 623 447 info@domov-beroun.cz

Jste dědicem nemovitosti? Připravte se na to, co vás čeká

Dědické řízení je komplikovaná záležitost. Vždy platí, že o nemovitosti je nejlepší rozhodnout předem a vyhnout se tak sporům s dalšími dědici nebo zbytečným administrativním průtahům. Týká se vás to také a budete dědit nemovitost? Přečtěte si, co vás čeká.

Zemře-li blízký člověk, je to vždy tragická událost, která zasáhne do života mnoha lidí. Mnohdy není bezprostředně poté, co taková událost nastane, ani čas držet zármutek a je potřeba vypořádat se s nutnými formalitami. Poté, co vstřebáte první šok, se budete kromě zařizování pohřbu zaobírat i takovými praktickými záležitostmi, jako je vypořádání majetku zemřelého. Spadají do něj i nemovitosti. Dědění probíhá vždy na základě dědické smlouvy nebo závěti zůstavitele. Neexistuje-li ani jedno z toho, dědí se na základě zákona. Ideálně je samozřejmě dohodnout se na rozdělení majetku tak, aby nemovitost patřila jen jedné osobě a finančně se vyrovnat s ostatními dědici. Dohodnout se na postupu se ale musí všichni dědici.

„Spoluvlastnictví nemovitosti často přináší komplikace, zvláště pokud jsou dědici více než dva. Málokdy jsou schopni se dohodnout, jak nemovitost spravovat, jak bude probíhat dělení zisku nebo jakým způsobem se budou jednotliví spoluvlastníci podílet na nákladech na údržbu a provoz nemovitosti. Ne vždy mají spoluvlastníci dostatek financí, aby mohli ostatním vyplatit jejich podíly. Pokud se tedy nedohodnou, může se kterýkoli dědic obrátit na soud a požádat o zrušení spoluvlastnictví. To samozřejmě lze udělat, pokud není možné nemovitost rozdělit tak, aby každý dědic smysluplně užíval její část, nebo některý z nich nemá prostředky na vyplacení ostatních dědiců. V takových případech soud rozhodne o prodeji a rozdělení získaných prostředků mezi bývalé spoluvlastníky,“ vysvětluje Jakub Kindl, spolumajitel realitní kanceláře Domov Reality, která se specializuje už čtvrtstoletí na prodej, pronájem a správu nemovitostí na Berounsku, ve středních Čechách a v Praze.

Nemovitý majetek, který je předmětem dědického řízení, je třeba ocenit a poté předložit notáři odhad její ceny, tzv. srovnávací tržní analýzu. Tu už nemusí provádět vyloženě soudní odhadce, může ji zpracovat realitní makléř. „Realitní makléř dokonce může cenu nemovitosti odhadnout lépe, protože velmi dobře zná aktuální situaci na trhu, má cenné zkušenosti a lokální vhled do prodeje nemovitostí v dané lokalitě. Panuje-li mezi dědici shoda, sdělí notáři, jak se dohodli ohledně rozdělení nemovitosti a jak se mezi sebou vyrovnají finančně. Notář pak za přítomnosti ostatních dědiců sepíše dohodu o vypořádání dědictví a tuto dohodu zašle společně s návrhy na vklad do katastru nemovitostí,” doplňuje Kindl z Domov Reality.

Pokud se dědici mezi sebou nedohodnou, notář s největší pravděpodobností rozdělí dědictví podle zákonných dědických podílů. Běžně se tak stává, že na jednoho dědice připadne třetina bytu, třetina pole a třetina chalupy s třetinou zahrady. Pokud se ani v dlouhodobějším horizontu spoluvlastníci nedohodnou na využití nemovitosti, na jejím pronájmu či prodeji, může se zděděný majetek stát předmětem mnohaletých vleklých sporů.