311 623 447 info@domov-beroun.cz

Nový stavební zákon podstatně zrychlí stavební řízení

 

8 měsíců. Tak dlouho v České republice průměrně trvá, než dostane nově vznikající nemovitost zelenou. Alespoň to vyplývá z každoroční zprávy projektu Doing Business, který porovnává prostředí podnikové regulace v téměř 190 ekonomikách včetně té české. Tuto lhůtu by však měla výrazně změnit novela stavebního zákona, která byla nedávno schválena. Co přesně to znamená pro realitní trh?

 

Nový stavební zákon z dílny ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové byl definitivně schválen v půlce července tohoto roku a přestože přináší hned několik pozitivních změn, má i obstojné množství odpůrců. Těm vadí například nedostatečná ochrana před nečinností stavebních úřadů, nízká míra transparentnosti a prostor pro korupci, nebo nedostatečné záruky ochrany veřejných zájmů.

 

Na druhou stranu, novela zákona slibuje například stavební povolení na rodinné domy do 30 dnů, digitální žádosti a převod úředníků z obcí na stát. „Aktuálně jsou stavební úřady pod obcemi a nezřídka se stává, že na nich pracuje a o povoleních rozhoduje jen jeden úředník. Takový úředník pak když je v neschopnosti nebo na dovolené, tak samozřejmě nemá žádné zastoupení a není výjimkou, že jsou žádosti pozdržené právě kvůli tomu. Nově by však tito úředníci měli být zastupitelní, což povede ke zrychlení celého procesu,“ vysvětluje Jakub Kindl z realitní společnosti Domov, která se specializuje na prodej a správu nemovitostí v oblasti Prahy a Berounska.

 

Důležitou součástí stavebního zákona jsou i závazné lhůty. „Orgány budou muset nově dodržovat třicetidenní lhůtu, kterou bude možné v určitých případech prodloužit o dalších třicet dnů. Pokud však lhůta k vyjádření nebude dodržena, bude se mít automaticky za to, že ze strany úřadu nejsou žádné připomínky,“ dodává Kindl. Největším plusem je pak i jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení. „Aktuální stavební zákon obsahuje složitý a nepřehledný systém povolování. Žadatel o stavební povolení tak kolikrát musí obíhat desítky úřadů, prosit o razítka včetně hygieny, životního prostředí apod. To teď už nebude potřeba a rozhodnutí stavebního úřadu bude vznikat spolu s ostatními dotčenými orgány,“ říká Jakub Kindl.

 

V neposlední řadě stavební řízení podstatně zrychlí i digitalizace celého procesu a čeká nás konec papírových žádostí. „Žádosti se budou nově podávat výhradně elektronicky a hlavní komunikace mezi žadatelem a úřady se bude odehrávat na online platformě stavebního řízení,“ dodává Jakub Kindl z realitní společnosti Domov.

 

Novela stavebního zákona nabude účinnosti 1. července 2023 a již nyní je jisté, že bude mít převážně pozitivní dopad na realitní trh. Není žádným tajemstvím, že to jsou i pomalé povolovací procesy, které hrají podstatnou roli v nedostatku nemovitostí. Zrychlení získání stavebních povolení však může vést k rychlejší výstavbě, větší nabídce nemovitostí a tím i ke snížení cen.