311 623 447 info@domov-beroun.cz

Technická správa

Revize, prohlídky a kontroly, opravy, rekonstrukce, smluvní havarijní služba, zajištění úklidu a souvisejících služeb

 • Zajišťování smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektů (el. energie, plyn, voda, teplo, TUV, provoz výtahů, STA atp.)
 • Hlídání termínů revizí, zkoušek a kontrol technických zařízení ve spravovaném domě
 • Zajišťování povinných kontrol, zkoušek a revizí elektro, plynu, hromosvodů, výtahů, hydrantů, hasicích přístrojů a dalšího technického zařízení spravovaného domu v souladu s příslušnými platnými předpisy
 • Zajištění odstranění závad zjištěných při povinných kontrolách, zkouškách a revizích ve spol. prostorách domu
 • Sestavení ročního plánu revizí, zkoušek a kontrol technických zařízení
 • NONSTOP smluvní havarijní služba – záchranná technická služba (7 dní v týdnu 24 hod.)
 • Zajištění běžné údržby a drobných oprav společných částí domu v souladu s pokyny SVJ – seřízení dveří, zámků, zavíračů, opravy svítidel, výměny žárovek
 • Zajištění montáže a pravidelného ověřování poměrových měřidel v bytech a společných prostorech
 • Zajištění pravidelného úklidu společných prostor
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu
 • Archivace technické a provozní dokumentace k nemovitostem po dobu správy
 • Zajištění desinfekce a deratizace společných prostor domu


Máte zájem o tuto službu? Napište nám!

*
*
*
*
fullname: fname: email: