311 623 447 info@domov-beroun.cz

VÍTE, že od 1.ledna 2018 platí POVINNOST předkupního práva?

Pokud se společně s bytem prodává i podíl na společné části domu, např. GARÁŽ nebo GARÁŽOVÉ STÁNÍ bude potřeba nejdříve nabídnout tento podíl spoluvlastníkům (všem spolumajitelům částí bytového domu). Při porušení povinnosti nabídky předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na novém nabyvateli, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej on nabyl od původního  spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.

Pokud však kupní smlouvu na Váš byt (resp. na podíl na společných částech domu) podáte na katastrální úřad k převodu vlastnického práva do 31.12.2017, vyhnete se povinnosti předkupního práva!

Jak v praxi probíhá „nabídka předkupního práva“? 
Vy jako prodávající musíte oficiálně předložit všem ostatním spoluvlastníkům nabídku a vyčkat do zákonem stanoveného termínu (2 měsíce) na jejich příp. vyjádření. Až po uplynutí této lhůty lze prodat dalšímu (cizímu) kupujícímu, ale za stejných podmínek jako zněla nabídka pro spoluvlastníky.

zpět na výběr článků