311 623 447 info@domov-beroun.cz

Další změna: Přísnější pravidla pro získání hypotéky

 

Od 1. dubna došlo k dalším změnám na poli hypoték. Ty přicházejí po sérii navyšování základní úrokové sazby, ke kterým opakovaně přistoupila Česká národní banka ve snaze tlumit dopady inflace. O jaké změny se jedná? A co to pro běžné lidi znamená?

Povinné limity

Zatímco doposud nebyly podmínky pro získání hypotéky tolik regulované, nyní Česká národní banka využila svých pravomocí a vstoupila do hry. Všichni poskytovatelé hypotečních úvěrů budou muset dodržovat povinné limity. Konkrétně se jedná o příjmový ukazatel DTI (debt to income) a ukazatel dluhové služby DSTI (debt service to income).

V praxi to znamená, že na hypotéku dosáhne méně lidí, ti jednoduše neprojdou sítem, ať banky chtějí nebo nechtějí. A co oba výše zmíněné ukazatele vlastně znamenají?

Ukazatel DTI

Debt-to-income, ukazatel vyjadřující celkový dluh žadatele o hypotéku. Je vyjádřený v násobcích žadatelova čistého příjmu, dluh podle tohoto ukazatele nesmí překročit 8,5násobek čistého ročního příjmu. O něco vlídnější je pro žadatele do 36 let, pro ně platí hodnota 9,5, nikoli 8,5. „Žadatelé o hypotéku do 36 let mají sice o něco lepší podmínky, vztahují se ale jen na úvěry, které slouží k nákupu vlastního bydlení. Na to Česká národní banka upozorňovala hned na začátku,“ vyjadřuje se k problému Jakub Kindl z rodinné realitní společnosti Domov, která se specializuje na oblast Prahy a Berounska.

Ukazatel DSTI

Debt-service-to-income, ukazatel vyjadřující poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele a jeho čistý měsíční příjem. „Podle ČNB musí být maximálně 45 %, pro osoby do 36 let je to 50 %,“ doplňuje Kindl.

Zároveň také došlo ke snížení horního limitu ukazatele LTV (loan-to-value), který poměřuje výši úvěru a hodnotu zastavené nemovitosti. Banky nyní mohou poskytnout hypotéky maximálně do výše 80 % hodnoty nemovitosti. Žadatelé do 36 let mají v tomto případě opět výjimku a mohou dostat až 90 % z hodnoty nemovitosti. „Že ČNB zohledňuje dvě věkové hranice je dobře, jak moc velkou výhodu budou lidé do 36 let mít ale ukáže teprve čas. Nesmíme zapomínat, že ceny nemovitostí jdou dále nahoru a spolu s tím se zvyšuje i základ, který by lidé měli mít našetřený. Dá se předpokládat, že velké procento lidí tímto sítem jednoduše neprojde,“ dodává Jakub Kindl.

Všechny ukazatele přitom zohledňují plošné uvolňování úvěrových standardů bankami a zvyšující se nadhodnocení cen bytů v Česku. Neočekává se proto, že by došlo k dalším úpravám výše zmíněných hodnot. Podle realitních odborníků avšak celá situace může znamenat především to, že se lidé opět obrátí k nájemnímu bydlení.

„Větší zájem o nájemní bydlení registrujeme už posledních pár měsíců, a to i přesto, že nájemné lehce zdražuje. Podle dostupných dat však i tak v současnosti vyjde lépe bydlet v nájmu než splácet hypotéku, alespoň co se měsíčních výdajů týče,“ uzavírá problematiku Jakub Kindl za Domov Reality.

zpět na výběr článků