311 623 447 info@domov-beroun.cz

Jak správně nastavit zálohy vůči nájemníkům

Pronajímáte byt nebo více bytů? Pak určitě víte, že jako majitel nemovitosti se stáváte prostředníkem mezi nájemníkem a správcem domu a je vaší povinnosti řešit vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytu. Právě vyúčtování bývá předmětem řady dohadů a nesrovnalostí, proto je lepší mít v tom už na začátku pořádek a zvolit správný postup. Zeptali jsme se odborníka Jana Kindla z realitní kanceláře Domov Reality, jak služby správně účtovat a vyhnout se problémům.

Jak to funguje se zálohami

Ve smlouvě by měla být uvedena nejen výše nájemného, ale také částka, kterou bude nájemník hradit jako zálohu na služby spojené s užíváním bytu. Odborníci doporučují detailně rozepsat všechny komodity, za které nájemník zálohy hradí, aby nedošlo k různým výkladům. Do smlouvy explicitně uveďte, co bude a nebude součástí předpisu záloh a jakým způsobem bude rozúčtování služeb prováděno. Nespoléhejte na to, že vám je to jasné – tady platí, co je psáno, to je dáno. Uvedením všech zálohovaných položek předejdete pozdějším nejasnostem a dohadům.

Na rozdíl od stanoveného a smluvně ukotveného nájemného, výši záloh je možné v případě nutnosti jednostranně měnit. „Majitel má povinnost nájemníkům reálné náklady na služby řádně a v termínu vyúčtovat. Výše zálohy by měla být stanoveno podle předchozí nebo předpokládané spotřeby. Služby, za které nájemník platí zálohy, podrobně upravuje občanský zákoník – jedině ty jsou zúčtovatelné a můžete jejich úhradu po nájemníkovi chtít,“ vysvětluje spolumajitel rodinné realitní kanceláře Domov Reality Jan Kindl.

Zúčtovatelné a nezúčtovatelné zálohy

Mezi zúčtovatelné zálohy na služby ze zákona patří např. dodávka vody, odvádění odpadních vod, dodávka tepla, apod. Naopak nájemce neplatí vybrané služby, které specificky vyjmenovává zákon – jde o fond oprav, pojištění domu nebo odměna správci nebo statutárním orgánům. Vyúčtování těchto služeb tedy rozhodně po nájemníkovi nechtějte.

Některé služby můžete převést na nájemníka, abyste se o jejich vyúčtování nemuseli starat. Jde hlavně o energie – u plynu a elektřiny se nemusíte starat, jestli spotřeba odpovídá výši placených záloh, a nemusíte mít obavy z vymáhání nedoplatků.

zpět na výběr článků