311 623 447 info@domov-beroun.cz

Jak správně provést vyúčtování služeb nájemníkovi

Vlastnictví bytu, stejně jako jeho užívání, se pojí s nemalými náklady, které musíte jako majitel hradit správci domu. Pokud byt pronajímáte, povinnost hradit některé náklady spojené s užíváním bytu přechází na nájemce a vy se tak jako pronajímatel stáváte prostředníkem mezi osobou, která byt obývá, a správcem domu. Právě vyúčtování služeb často bývá předmětem debat a nesrovnalostí. Jak služby správně účtovat a vyhnout se tak konfliktům?

Při pronajímání bytu se vyplatí promyslet nejen výši nájemného, ale také částku, kterou bude nájemce hradit jako zálohu na služby spojené s užíváním bytu. Tato částka musí být explicitně ošetřena ve smlouvě včetně detailního rozepsání všech položek. Zálohu je možné, na rozdíl od fixně sjednaného nájemného, měnit podle potřeby i jednostranně. Majitel nemovitosti má povinnost svým nájemníkům skutečné náklady na služby řádně vyúčtovat.

„Do smlouvy o pronájmu nezapomeňte přesně uvést, co bude a nebude součástí předpisu záloh, které bude nájemník platit po celou dobu nájemního vztahu. Pamatujte, co je psáno, to je dáno, a v tomto případě to platí beze zbytku. Když nebudete mít ve smlouvě uvedené veškeré zálohované položky, vystavujete se do budoucna nepříjemnostem v podobě nejasností, dohadů a konfliktů při rozúčtování,“ vysvětluje Jan Kindl, spolumajitel rodinné realitní kanceláře Domov Reality, která poskytuje komplexní realitní servis v oblasti nákupu, správy a prodeje nemovitostí. Služby, za které by měl nájemník platit zúčtovatelné zálohy, upravuje občanský zákoník. Jde o dodávky vody, odvádění odpadních vod, čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných domovních prostor, provoz a čištění komínů a provoz výtahu.

Naopak, služby, které nájemce nehradí, zahrnují fond oprav, pojištění domu nebo odměnu správci či statutárním orgánům. Tyto položky byste rozhodně po nájemci chtít neměli. Častou chybou v praxi jsou neúměrně vysoké či naopak nízké zálohy. Ideální je nastavit jejich optimální výši.

Pokud na správu nemovitosti využíváte služeb profesionálů, pak jste těchto starostí ušetřeni. „V rámci naší služby Správa tržních pronájmů provádíme i roční přeúčtování služeb nájemci – při ukončení nájemního poměru nebo jednou ročně, když majitel obdrží od správce domu vyúčtování,“ dodává Kindl z Domov Reality.

 

 

zpět na výběr článků