311 623 447 info@domov-beroun.cz

Přinášíme Vám rozhovor s obchodní ředitelkou Domov Reality paní Vladislavou Kindlovou u příležitosti oslav 25 let existence společnosti Domov Reality na Berounsku. 

Co stojí za vznikem společnosti Domov Reality? Jaký je váš příběh?
 
Všechno to začalo v roce 1994, kdy můj tatínek odešel z armády, jakožto vysoce postavený profesionální voják. Rozhodl se, že svou další kariéru spojí s realitním byznysem, který se v porevoluční době začínal teprve rozvíjet. Následně jsem k němu po mateřské dovolené nastoupila i já a realitní kancelář jsme společně rozvíjeli do roku 2010, kdy odešel do penze a na jeho místo nastoupil můj syn Jakub.
 
Společně s Jakubem jsme veškeré nasbírané zkušenosti postavili do moderního hávu s profesionální prezentací. Zároveň jsme rozšířili tým z nás dvou na stávajících 13 lidí a další množství externích kolegů. Věříme a doufáme, že se nám i do budoucna podaří budovat tým spolehlivých a pracovitých profesionálů jako doposud.
 

Jak náročné je takto těsně spolupracovat s rodinou?
 
Já jsem velmi spokojená. Určitě je to výhoda, v rodině je důvěra a můžete se na ostatní 100 % spolehnout. Samozřejmě nejnáročnější je se naučit netahat si práci domů. V posledních letech firma dynamicky roste už i o nerodinné příslušníky, máme spoustu práce a tím už nemáme ani čas se někdy v kanceláři potkat.
 
V oblasti realit se pohybujete již 25 let, jak se za tu dobu proměnil trh s nemovitostmi? A jak se proměnila samotná práce makléře?

 
Změnila se hlavně prezentace nemovitostí. V době našich začátků nebyl internet, inzerce probíhala hlavně v novinách a časopisech. Nejdůležitějším prodejním kanálem byly vývěsky na náměstí. My jsme se všechno učili za pochodu, nebyly mobilní telefony, nemovitosti jsme při náběru hledali podle různých poznávacích znamení. Největší úskalí bylo většinou najít chatu v hustě obydlené chatové osadě. Samozřejmě ceny nemovitostí se zmnohonásobily.
Dnes je mnohem náročnější pro makléře nemovitost získat do prodeje, je veliká konkurence. Makléř musí v této době odvést prvotřídní práci v oblasti marketingu, aby se odlišil od ostatních nabídek.
 
Co nesmí chybět úspěšnému realitnímu makléři?
 
Makléř by měl být trochu psychologem, být otevřený a zvládat mezilidský kontakt. Pokud má být úspěšný dlouhodobě, nejde jen o obchod, je potřeba tvořit vztahy. Když bude pouze uzavírat obchody, bude stoupat velmi pomalu a bude muset vyvíjet mnoho energie, aby získal zákazníky.  Měl by se stále vzdělávat a sledovat realitní trh. Důvěryhodnost a profesionalita by měla být samozřejmostí.
 
A jak se proměnilo místo, které znáte nejlíp, tedy Beroun?

 
Město Beroun vyrostlo do krásy. Zlepšilo se ovzduší, dopravní obslužnost města vůči Praze. Vzniklo mnoho nových moderních čtvrtí, které samozřejmě přinesly velký nárůst obyvatel města a tím se snad lépe daří i různému podnikání.
 
Kde vidíte plusy a mínusy bydlení na Berounsku?
 
Největším plusem bydlení je snadná dostupnost do hlavního města jak autem autobusem nebo vlakem a přitom hezké bydlení s blízkostí krásné přírody.
S nárůstem obyvatel Berouna se zhoršuje samotná průjezdnost městem. To je jeden z palčivých problémů. Chybí objízdné trasy v případě kdy je nehoda na hlavní ulici, ale myslím, že to není problém jen Berouna.
 
Je zde prostor pro nějaké výrazné úpravy či zlepšení podmínek pro žití?

 
Jakmile se podaří zlepšit dopravní obslužnost v samotném městě, myslím že to bude jeden z důležitých prvků pro komfortnější bydlení.
 
Jak hodnotíte současnou situaci ohledně hypoték a úrokových sazeb?
 

Banky resp. ČNB neustále zpřísňuje podmínky pro získání hypotéky, aby předešla přehřátí trhu a případné krizi z toho pramenící. To je důvodem k nižším objemům úvěrů a tlak na úrokové sazby, které se opět snižují. Nyní v listopadu 2019 se úrokové sazby pohybují dokonce lehce nad 2%. Dle dostupných informací se očekává postupné zvyšování sazeb. Dnes tedy úvěry získávají spíše zájemci s lepší bonitou. Ne každý zájemce o koupi nemovitosti je totiž schopen ušetřit potřebné vlastní zdroje popř. splnit podmínky dané bankou.
 
Jaká je vize vaší rodinné firmy? Plánujete velké změny?
 
Rádi bychom odváděli stále jako doposud profesionální práci, tak aby se klienti rádi vraceli.
Největší změnou bude přestěhování do větších a nově zrekonstruovaných prostor na počátku roku 2020.
 
Co byste si nejvíce přála k Vašemu firemnímu jubileu? A co byste popřála Vaší realitní kanceláři?

 
Přála bych si, abychom měli v kanceláři stále stejnou příjemnou atmosféru a dobré vztahy mezi kolegy. A samozřejmě spoustu spokojených pozitivních klientů.

zpět na výběr článků