311 623 447 info@domov-beroun.cz

Nový stavební zákon přináší zásadní změny pro vlastníky nemovitostí. Jaké to jsou?

 

Od července tohoto roku vstoupí v platnost nový stavební zákon, kolem kterého se roky vedou živé diskuze. Změny, které přináší, se dotýkají nejen stavbařů, ale také vlastníků nemovitostí. Ti mohou při nedodržení nových pravidel čelit sankci ve výši 400 tisíc korun.

Nový stavební zákon byl dlouhé roky v řešení a dovolávala se ho nejen odborná veřejnost. Každý, kdo někdy potřeboval vyřídit stavební povolení, zakusil byrokratické martyrium. Stavební řízení bylo roztříštěné a každý dotčený orgán se vždy vyjadřoval jen k jedné věci. Chyběl komplexní pohled na věc a úřady si mnohdy předávaly podklady tam a zpět ze strachu učinit rozhodnutí. Zájem veřejnosti o novelizaci stavební legislativy byl enormní. Ministerstvo pro místní rozvoj si tak kladlo za cíl stavební řízení zjednodušit, zrychlit a také digitalizovat.

Novela stavebního zákona nabyla účinnosti už v lednu, zatím však jen pro vyhrazené druhy staveb a bez digitalizace. Od července začne zákon platit pro všechny a očekává se digitalizace, v části územního plánování i ve stavebním řádu. Celý proces se má významně zjednodušit a zrychlit. Odborná veřejnost ale kritizuje fakt, že implementace stavebního zákona naráží na realitu a nebude tak jednoduchá, jak se očekávalo. Obavy mají i vlastníci nemovitostí.

Změny ve stavebním zákoně pro vlastníky

Nejvýznamnějším bodem novely stavebního zákona je ustanovení, které majitelům nemovitostí ukládá povinnost uchovávat stavební dokumentaci ve stavu, který odpovídá skutečnému provedení stavby. A to bez ohledu na to, zda byly úpravy provedeny před či po uvedení zákona v platnost. Nesplnění této povinnosti může vést k pokutě ve výši až 400 tisíc korun. Stavební úřad může vlastníkovi nemovitosti také nařídit pořízení pasportu stavby. Pasport stavby je dokumentace, ve které je zakresleno, jak stavba aktuálně vypadá. Skládá se z výkresu a zprávy a měl by obsahovat situaci umístění domu na pozemku, půdorys všech podlaží včetně popisu a ploch místností a minimálně jeden řez domem. Cena pořízení pasportu se odvíjí od velikosti a složitosti stavby, u běžného rodinného domu za pasport zaplatíte nižší desítky tisíc korun. 

Novela zákona bude mít dopad i na realitní trh

Podle Jana Kindla z realitní společnosti DOMOV se nové povinnosti promítnou i do prodeje nemovitostí. „Absence potřebné dokumentace ke stavbě je častým problémem, který při jednání s klienty řešíme. Buď není úplná nebo nereflektuje současný stav nemovitosti. Vždy doporučuji dát si tu práci a všechny dokumenty mít aktuální a v pořádku, případně pořídit zmiňovaný pasport. V následujících měsících navíc lze očekávat, že kupující  budou kompletní dokumentaci o to spíše požadovat. A pokud ji prodávající nedá k dispozici, lze to považovat za právní vadu, což může kupující motivovat k vyjednávání o slevě.“

zpět na výběr článků