311 623 447 info@domov-beroun.cz

Pojištění bytu: Může ho pronajímatel požadovat?

 

Sjednání pojištění bytu je častou podmínku pronajímatelů, kteří tím chtějí ochránit své vybavení a majetek. Je to takto správně? A může být taková podmínka vůbec součástí nájemní smlouvy? Na podrobnosti jsme se zeptali Jany Kindlové, právníka realitní společnosti Domov působící v Praze a na Berounsku.

Občanský zákoník o pojištění nehovoří

Otázka pojištění bytu je často sporná hlavně z toho důvodu, že není nijak specifikována v občanském zákoníku, který jinak vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem poměrně podrobně vymezuje. Nájemci tak často cítí, že by po nich pojištění nemělo být pronajímatelem požadováno. „V občanském zákoníku je stanoveno, že pronajímatel nesmí nájemci uložit nepřiměřenou povinnost. Myslím, že se můžeme shodnout na tom, že tím pojištění, které se pohybuje maximálně v řádech stovek korun měsíčně, není. I z toho důvodu je naprosto v pořádku tento požadavek zanést do nájemní smlouvy, pojištění je nakonec v zájmu obou stran,“ vysvětluje Jana Kindlová z Domov Reality.

Problém však většinou vyvstává se samotným pojištěním. Dle Kindlové není výjimkou, že pronajímatel není s výběrem pojišťovnického produktu spokojený. Může se například vztahovat jen na vybrané části bytu nebo mohou být problémem pojistné limity. „Nezřídka dochází k rozporu mezi představou pronajímatele a představou nájemce, jehož cílem je většinou platit co nejmenší možnou částku. To platí hlavně ve chvílích, kdy je v bytě většina vybavení pronajímatele a nájemce nemá motivaci uzavřít odpovídající pojistku.“

Častou praxí je proto sjednání pojištění na náklady pronajímatele, které je následně zohledněno v celkové ceně nájmu a které kryje škody na zařízení a na věcech pevně spojených s bytem. Je totiž třeba rozlišovat pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti, oba pojišťovnické produkty kryjí něco jiného. „Někomu může také vyhovovat kombinovaný přístup, kdy si pronajímatel sjedná pojištění nemovitosti na vlastní náklady a v pojistné smlouvě není uvedený žádný konkrétní nájemce. Pojištění tak platí na všechny případné budoucí nájemce. Zároveň však pronajímatel po nájemci požaduje sjednání pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na případy, kdy nájemce nechtěně způsobí škodu na cizím majetku,“ vysvětluje Jana Kindlová.

Ta ale zároveň upozorňuje, že u pojištění odpovědnosti mohou být škody vzniklé v nájemním bytě vedeny jako nepojistitelné výjimky a tuto skutečnost je třeba ověřit v pojistné smlouvě, případně její znění konzultovat s právníkem.

Pronajímatel musí chránit svůj majetek

Jakékoli pojištění je v každém případě realitními odborníky vřele doporučováno, chrání především majetek pronajímatele. „Bohužel se nezřídka stává, že nájemce nedopatřením něco poničí nebo byt jednoduše opotřebuje. Pojištění s těmito situacemi počítá a není od věci, aby bylo po nájemci požadováno. My pro naše klienty nájemní smlouvy tvoříme tak, aby byly obě strany chráněné a abychom předešli případným komplikacím. Úprava smluvních vztahů na samém počátku dovede předejít mnoha problémům v budoucnu,“ uzavírá Jana Kindlová za realitní kancelář Domov.

zpět na výběr článků