311 623 447 info@domov-beroun.cz

Vše, co potřebujete vědět o dani z nemovitosti

 

Koupili jste v minulém roce nemovitost? Pak se vás týká podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Finančnímu úřadu ale musíte oznámit i to, pokud jste nemovitost prodali, darovali nebo jinak pozbyli. Lhůta pro podání daňového přiznání je již 31. ledna. Zaplatit daň nebo alespoň její část poté musíte do 31. května 2023.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti upravuje zákon č. 338/1992 Sb., který ukládá povinnost podat přiznání k dani všem, kteří nabyli nebo pozbyli pozemek, zdanitelnou stavbu a bytovou či nebytovou jednotku. Daňové přiznání nemusí podávat ten poplatník, který v minulosti přiznání již podal a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Daň je potřeba zaplatit do konce května tohoto roku. Pokud je roční daň vyšší než 5000 Kč, platí se ve dvou stejně vysokých částkách, nejprve do konce května a poté do konce listopadu roku 2023. Výjimku představují družstevní byty. „Pokud jste nabyli družstevní byt, patří fakticky družstvu, a proto při jeho koupi nevzniká povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti,“ dodává Jakub Kindl z realitní společnosti Domov. Daňové přiznání se vždy podává na budoucí zdaňovací období, v tomto případě pro rok 2023, a to podle stavu k 1. lednu 2023.

Kde daňové přiznání podat

Daňové přiznání můžete podat elektronicky online, a to na webových stránkách Finančního úřadu. Nově také můžete využít online ověření na katastru nemovitostí a ujistit se, že údaje v daňovém přiznání odpovídají údajům zapsaným v katastru nemovitostí. Přiznání lze také podat osobně na podatelně příslušného FÚ nebo jej můžete zaslat přes datovou schránku. Pozor, daňové přiznání podáváte na Finančním úřadě tam, kde se nachází nemovitost. Nikoli tam, kde je vaše trvalé bydliště. Platba daně v minulosti probíhala bezplatně skrze „daňovou složenku“. Nyní je však úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty a všem poplatníkům bude složenka zaslána. Daň lze také zaplatit prostřednictvím SIPO nebo pomocí QR kódu, který získáte na oficiálním portálu MOJE DANĚ.

Jaké informace potřebujete pro daňové přiznání

Do formuláře je potřeba vyplnit několik informací. Nejprve vyplníte vaše osobní údaje včetně kontaktu, nezapomeňte uvést i telefonní číslo. Dále zadáváte údaje zjištěné z katastru nemovitostí. Vyberete předmět daně, název katastrálního území, číslo popisné a evidenční, váš právní vztah k nemovitosti (vlastník nebo spoluvlastník), parcelní číslo a rok dokončení stavby (pokud znáte).

Na závěr je důležitý i samotný výpočet daně. „V případě, že přiznání podáváte elektronicky, nemusíte nic počítat. Formulář vás sám provede tím, do jaké kolonky co zapsat a daň následně sám vypočítá. Je jen potřeba znát výměru a koeficienty pro svou nemovitost. Ty lze zjistit na daňovém portálu Finanční správy ČR,“ uzavírá Jakub Kindl za realitní společnost Domov.

 

zpět na výběr článků