311 623 447 info@domov-beroun.cz

Zdědili jste nemovitost? Poplatku notáři se nevyhnete

 

Dědická daň byla zrušena již v roce 2014. Při vyřizování dědictví ovšem zaplatíte poplatky, které se odvíjí od hodnoty zděděného majetku. U nemovitostí tak hovoříme klidně o desítkách tisíců korun. Jak se poplatky vypočítávají?

Výše poplatku

Výše poplatku notáři se vypočítává procentuálně dle tarifu, který je stanoven Ministerstvem spravedlnosti. Ke zvýšení těchto poplatků došlo naposledy v loňském roce a nejednalo se o zanedbatelnou částku. Například u dědictví v hodnotě půl milionu jste v roce 2020 zaplatili něco málo přes 8000 Kč. V roce 2021 se tato částka u stejně hodnotného dědictví zvedla na 12100 korun. A jak je to s částkou notářského poplatku a z čeho se skládá?

Poplatek je rozdělen do více částí. Jedna část se odvíjí od náhrad hotových výdajů, které notář vynaložil v souvislosti s vyřízením pozůstalosti. Spadají sem soudní poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky nebo odborná vyjádření či překlady. Tyto náklady mohu činit od pár set korun do několika tisíc, záleží na tom, jak dlouho je dědické řízení vedeno a jak je komplikované.

Dále notáři uhradíte paušální výdaje. Do těch spadají náklady vynaložené na opisy, fotokopie nebo telekomunikační služby. Výše tohoto poplatku je 300 korun.

Hodnota dědictví

Další součástí poplatku je částka odvíjející se od hodnoty samotného dědictví. Z prvních 500 tisíc korun se platí 2 %. Důležité je ale vědět, že honorář notáři náleží vždy, a i kdyby to procentuálně nevycházelo, v každém případě zaplatíte alespoň 2000 Kč bez DPH za vyřízení dědictví. Dříve to bylo jen 600 Kč. Řekněme tedy, že zdědíte majetek v hodnotě 20 000 Korun. I přesto, že 2 % činí 400 korun, stále zaplatíte 2000 plus hotové a paušální výdaje.

Z částky nad 500 tisíc do 1 milionu se platí 0,9 %. Z částky nad 1 milion do 3 milionů se platí 0,5 %. A z částky nad 3 miliony do 20 milionů se platí 0,1 %.

Odhad nemovitosti

Pokud jste zdědili nemovitost, notáři musíte předložit odhad nemovitosti pro dědické řízení. Ten je sice zpoplatněn, ale některé realitní společnosti ho však nabízí zdarma těm, kteří se dále rozhodnou nemovitost přes danou společnost prodat.

Odhad nemovitosti našim klientům provádíme zdarma v rámci našich služeb prodeje či pronájmu. K odhadu využíváme jednak cenové mapy a jednak i naši interní realitní databázi, která obsahuje tisíce prodaných či koupených nemovitostí a odráží aktuální situaci na trhu,“ dodává k tématu Jakub Kindl z realitní společnosti Domov.

zpět na výběr článků